نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی

برگزاری آزمون دکتری الهیات و معارف اسلامی


آزمون دکتری سال 1398 در محل کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی در روز دوشنبه 20/3/98 برگزار گردید.