نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فقه شافعی

برگزاری جلسه شورای آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فقه شافعی


باسمه تعالی

جلسه شورای آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فقه شافعی در تاریخ 2/11/97 با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشکده و کلیه اعضای گروه تشکیل شد.

در این جلسه صمیمانه اعضای گروه پیشنهادات و نقطه نظرات خود را پیرامون ارتقای امور آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشکده مطرح کردند که مورد بحث و تبادل نظر واقع شد. همچنین رئیس دانشکده ضمن تقدیر از فعالیت های اعضای گروه بر مشارکت و همکاری هرچه بیشتر گروه در جهت عملیاتی کردن ایده ها و برنامه ها در ابعاد مختلف و نیل به اهداف تعریف شده تاکید کردند.

معاونان دانشکده نیز در راستای بهبود امور ارتقای جایگاه دانشکده و نقش گروه فقه شافعی در این مهم، حمایت خود را از فعالیتهای اعضای گروه اعلام داشتند.