نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

برگزاری جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت پژوهشی دانشگاه تهران


جلسه شورای عمومی اعضای هیات علمی دانشکده الهیات دوشنبه ۶ اسفند با حضور مسئولین و کارشناسان معاونت پژوهشی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه پیرامون موضوعات پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی تبادل نظر شد و اساتید محترم نظرات و برنامه های پیشنهادی خود را ارائه نمودند.

تصاویری از جلسه شورای عمومی??