نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک برنامه ریزی روز شهادت استاد شهید آیت الله دکتر مفتح در دانشکده الهیات

برگزاری جلسه مشترک برنامه ریزی روز شهادت استاد شهید آیت الله دکتر مفتح در دانشکده الهیات


بسمه تعالی
جلسه مشترک برنامه ریزی برای 27 آذرماه سال جاری ، روز شهادت استاد شهید آیت الله دکتر مفتح ، روز دوشنبه مورخ 24/5/1401 با حضور دکتر محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور همکاران  برگزار گردید در این جلسه ضمن خیرمقدم آقای دکتر واعظی ریاست محترم دانشکده و باز خوانی اهداف بلند شهید مفتح در دوره کوتاه ریاست دانشکده و اهتمام ویژه هیأت رئیسه به آن آرمانها و اهداف ، به برنامه ریزی برتر و کیفی تر نسبت به سالهای گذشته تأکید کرد و دیدگاه های فرزند ارجمند آن شهید را در این زمینه مغتنم شمرد.
جناب آقای دکتر مفتح ضمن تشکر از برگزاری جلسه و اهتمام هیأت رئیسه به این امر، به دغدغه های جهانی شهید مفتح نسبت به جهان اسلام اشاره کرد و دوبار دیدار کامل ایشان، از الازهر قاهره و همکاری های تنگاتنگ با شهید امام موسی صدردر لبنان را مؤید آن دانست
در ادامه پس از اعلام نظر همکاران محترم ، جناب آقای دکتر شیخ معاون محترم پژوهشی ، خانم دکترمفتونی مشاور محترم امور بین الملل و کارشناس محترم معاونت فرهنگی آقای اقبال کلیات برنامه طراحی و به تصویب رسید.