نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده الهیات

برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی دانشکده الهیات


گزارش تصویری مراسم دید وبازدید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران