نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست مشترک دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران

برگزاری نشست مشترک دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران


پیرو بازنگری دروس کلیه مقاطع تحصیلی رشته های 8 گانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی (1. گروه فلسفه و کلام اسلامی2. فلسفه دین3.ادیان و عرفان4.تاریخ و تمدن ملل اسلامی5.تاریخ علم6.فقه و مبانی حقوق اسلامی7.علوم قرآن و حدیث8.فقه شافعی)جلسه مشترکی با حضور مسئولین محترم اداره  کل نظارت و برنامه ریزی دانشگاه تهران/مدیران و نمایندگان محترم گروههای آموزشی/ معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده الهیات و معارف اسلامی و کارشناسان زحمتکش اداره آموزش در تاریخ 23 خرداد 1401 در ساختمان شماره دو طبقه سوم سالن شهید مطهری برگزار گردید.