نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه پژوهشی با موضوع : حضور بین المللی در رشته های علوم انسانی و اسلامی، موانع و راهکارها

برگزاری کارگاه پژوهشی با موضوع : حضور بین المللی در رشته های علوم انسانی و اسلامی، موانع و راهکارها


معاونت پژوهشی دانشکده الهیات و معراف اسلامی برگزار می کند : 

"برگزاری کارگاه پژوهشی با موضوع : حضور بین المللی در رشته های علوم انسانی و اسلامی، موانع و راهکارها"

ویژه دانشجویان دکتری

استاد : خانم دکتر نادیا مفتونی دانشیار دانشگاه تهران

زمان : دوشنبه 6 اسفند 97 ساعت 9 الی 12

مکان : دانشکده الهیات و معارف اسلامی - ساختمان شماره 3- طبقه سوم

ظرفیت کارگاه : 25 نفر

هزینه ثبت نام : 20 هزار تومان

شماره تماس جهت هماهنگی : 42762143