نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بزرگداشت روز معلم در اداره آموزش دانشکده

بزرگداشت روز معلم در اداره آموزش دانشکده


«به نام زیباترین زیبایی ها؛ در دفترچه ازلی طبیعت، آنجا که تمامی بزرگی ها قد، می نمایاند؛ آنجا که تمامی تمام ها، به پایان می رسد؛ آنجا که سیاهی ها تمام و سپیدی ها آغاز می شود، آنجا که می توان تنها نور بود و نور؛ به احترام تو می ایستیم و دست بر سینه می نهیم.ای توئی که زیبایی و زیبا می سرایی برای ما؛ می سرایی از عشق و امید، از پناه و آشتی، از عطوفت و مهربانی، می سرایی از سپیدی و زیبایی و پناه؛

روزت مبارک ای سراسر مهربانی و امید»

امروز ۱۰ اردیبهشت ماه، (بزرگداشت روز معلم) همکاران واحد معاونت آموزشی، ضمن حضور در دفتر معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دکتر نفیسی، (به نمایندگی از اعضای محترم هیئت علمی و اساتید محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی) روز معلم و استاد را خدمت ایشان و اساتید گرامی ایشان تبریک گفته و از زحمات ایشان تشکر و قدردانی نمودند.