نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ و تمدن ملل اسلامی- کارشناسی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی- کارشناسی


اهداف گروه:
هدف از ارائه برنامه آموزشی در دوره کارشناسی این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در مراکر فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اجتماعی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکر پژوهشی می‌باشد
طول دوره:
طول دوره کارشناسی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی به طور متوسط ۴ سال و حداکثر طبق آئین نامه‌های آموزشی ۶ سال می‌باشد. هر سال تحصیلی دو نیم‌سال و هر نیم‌سال ۱۶ هفته آموزشی را در بر می‌گیرد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیم‌سال ۱۶ جلسه در نظر گرفته شده است.
نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
• فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر توانایی خود را به کار گیرند:
• کارشناس دروس تاریخ و معارف در آموزش و پرورش
• کارشناس جهت فعالیت‌های پژوهشی
• کارشناس برای فعالیت در سازمان‌ها و اداراتی که در ارتباط با اقوام و اقلیت‌های مختلف داخلی و خارجی فعالیت می‌کنند.