نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ و تمدن ملل اسلامی – کارشناسی ارشد

تاریخ و تمدن ملل اسلامی – کارشناسی ارشد


اهداف  گروه :

هدف اصلی این رشته شناخت تاریخ و دستاوردهای تمدنی ملل مسلمان و سهم آنان در کارنامه فرهنگ و تمدن بشری و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مراکز، سازمانها و ادارات فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی کشور است.

طول دوره :

طول دوره کارشناسی ارشد این رشته مطابق آئین نامه های آموزشی 2 سال یا 4 نیمسال می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر به ایفای نقش و بکارگیری تواناییها و مهارت های خود بپردازند:

1- فعالیتهای پژوهشی در مراکز پژوهشی : دانشگاهها، دائره المعارفها، پژوهشگاهها و پژوهشکده ها

2- تدریس در مراکز آموزشی: آموزش و پرورش، مراکز تربیت معلم، و بعضی دانشگاهها

3- کارشناس امور فرهنگی در سازمانها و ادارات : سازمان میراث فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی