نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کلاس های واحدهای عمومی تربیت بدنی - نیمسال 3982

تشکیل کلاس های واحدهای عمومی تربیت بدنی - نیمسال 3982


حتراماً، به استناد نامه شماره ۷۴۴۶۶۸۹ به تاریخ ۱۴/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به استحضار می رساند: شروع مجدد کلاس‌های دروس عمومی تربیت بدنی با استفاده از سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی از روز شنبه به تاریخ ۲۰/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ آغاز خواهد شد. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان آن پردیس / ‏‬ دانشکده جهت حضور در کلاس‌های تعریف شده در سامانه رسانده شود.