نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر در فرایند حذف پزشکی

تغییر در فرایند حذف پزشکی


قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند فرایند جدید حذف پزشکی با تغییراتی در سامانه آموزش پیاده سازی گردیده است و فلو چارت آن در ادامه قابل مشاهده می باشد.

از جمله تغییرات عبارتند از:

۱- استفاده از پردازش جدید حذف پزشکی که ویژگی‌های این پردازش به شرح ذیل می‌باشد:

الف-امکان انتخاب بازه زمانی بیماری توسط دانشجو مطابق گواهی پزشک

ب- مشاهده‌ی دروسی که در بازه بیماری، دارای امتحان باشد

ج- امکان ثبت توضیحات در پردازش مبنی بر حذف پزشکی دروس مورد نظر خود و یا کل دروس

۲- بعد از ثبت پاسخ موافقت / مخالفت کمیسیون پزشکی توسط کارشناس مربوطه در پیشخوان خدمت سامانه آموزش و تأیید ایشان، درخواست برای اطلاع به پیشخوان مسئول اداره آموزش ارسال می‌گردد سپس با تأیید وی، درخواست برای کارشناس آموزش واحد ارسال می‌گردد تا مطابق قوانین آموزشی حذف پزشکی، به وضعیت دروس و یا وضعیت ترم دانشجو رسیدگی نماید و با تأیید، درخواست به اتوماسیون اداری ارسال و با امضای خودکار ریاست محترم مرکز بهداشت و ثبت خودکار پاسخ کمیسیون پزشکی به پرونده الکترونیکی دانشجو ارسال می‌گردد.

 

فلوچارت حذف پزشکی