نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و پارک علم و فناوری دانشگاه

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و پارک علم و فناوری دانشگاه


تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و پارک علم و فناوری دانشگاه روز دوشنبه ۲۵ مهرماه با هدف دستیابی به فناوری های نوین و بهره گیری از ظرفیت های دو طرف به امضا رسید.