نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت درخواست برای بهره‌‌مندی از پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1402-1401 تا چهارشنبه بیست و نهم تیرماه 140

تمدید مهلت درخواست برای بهره‌‌مندی از پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی 1402-1401 تا چهارشنبه بیست و نهم تیرماه 140


با توجه به اعلام معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مهلت تشکیل پرونده و ارائه درخواست برای بهره‌‌مندی از پشتیبانی‌های طرح شهید وزوایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا چهارشنبه بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ تمدید شده است. نسخه جدید فراخوان ثبت‌نام و ارائه درخواست برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های طرح مذکور (که در آن مهلت ثبت‌نام، به‌روز رسانی شده) در قالب اطلاعیه‌ای از طریق وبگاه بنیاد نخبگان استان تهران به نشانیtehran.bmn.ir اطلاع‌رسانی شده است.


دانلود طرح توسعۀ فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402 - 1401 (طرح شهید وزوایی)