نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول برنامه ریزی کارگاه‌های مهارتهای زندگی ۲ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1398

جدول برنامه ریزی کارگاه‌های مهارتهای زندگی ۲ ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1398


جدول برنامه ریزی کارگاه های مهارتهای زندگی2 ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1398

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

مکان/ اتاق

توضیحات

1

یکشنبه 4/12/98

12:30 – 8:30

طبقه 3 مرکز مشاوره

فلسفه و حکمت – تاریخ تمدن اسلامی (37دختر-20 پسر)

2

دوشنبه 5/12/98

12:30 – 8:30

طبقه 3 مرکز مشاوره

علوم قرآن و حدیث- فقه شافعی(32 دختر- 12 پسر) 

3

سه‌شنبه 6/12/98

12:30 – 8:30

طبقه 3 مرکز مشاوره

ادیان و عرفان-  فقه و مبانی حقوق(30 دختر- 23 پسر)

 

 

آدرس: خیابان 16 آذر- خ پروفسور ادوارد براون- پلاک 13 و 15. - طبقه سوم- واحد آموزش بهداشت روان- مرکز مشاوره دانشگاه تهران