نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" برگزار شد

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" برگزار شد


 

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" روز یکشنبه 29/2/98 در طبقه دوم کتابخانه برگزار شد.

دانشجویان علاقه مند می توانند به این حلقه بپیوندند.