نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" برگزار شد

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" برگزار شد


 

جلسه اول "حلقه فقه تطبیقی" روز یکشنبه 29/2/98 در طبقه دوم کتابخانه برگزار شد.

دانشجویان علاقه مند می توانند به این حلقه بپیوندند.