نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات

جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات


 

جلسه آیین دانشجویان جدیدالورود دانشکده الهیات روز دوشنبه ۱۱ مهر  ۱۴۰۱ با حضور رییس دانشکده، معاونین و مدیران گروه های آموزشی در تالار شهید مفتح برگزار گردید.در این جلسه هیات رییسه و مدیران گروه های آموزشی ضمن خوش آمدگویی ، نسبت به معرفی  دانشکده و برنامه های آموزشی ، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی با دانشجویان جدیدالورود بیانات خود را ایراد نمودند.