نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه و کلام اسلامی

جلسه شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه و کلام اسلامی


جلسه شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه و کلام اسلامی

در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده انجام گرفت اعضای گروه دیدگاه خود را در خصوص امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشکده نیز ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده بر مشارکت هر چه بیشتر اعضای محترم گروه در ارتقا کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشکده تأکید کردند.