نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پروفسور فون اشتوش عضو هیات علمی دانشگاه پادربورن جهت امضای تفاهم نامه همکاری های میان دانشگاهی با دانشکده الهیات دانشگاه تهران

حضور پروفسور فون اشتوش عضو هیات علمی دانشگاه پادربورن جهت امضای تفاهم نامه همکاری های میان دانشگاهی با دانشکده الهیات دانشگاه تهران


حضور پروفسور فون اشتوش عضو هیات علمی دانشگاه پادربورن ، دپارتمان الهیات کاتولیک و رئیس مرکز الهیات تطبیقی آن دانشگاه، در سی ام بهمن ماه 1397 به منظور امضای تفاهم نامه همکاری های علمی میان دانشگاه  پاردبورن و دانشکده الهیات دانشگاه تهران و نیز ارایه سخنرانی در دانشکده الهیات حضور به هم رسانید.

با توجه به این که وی مشاور پایان نامه یکی از دانشجویان ، خانم شیوا تجار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با موضوع "مواجهه قرآن با دیدگاه مسیحیان عصر نزول در مورد حضرت داوود و بازتاب آن در روایات" هم بود، در جلسه دفاع حاضر شد و در بحث و گفتگوی هیات ژوری شرکت کرد و نظرات سودمندی را ارائه داد. آنگاه پس از صرف ناهار در جلسه ای با تعدادی از اعضای هیات علمی دانشکده شرکت کرد. در این جلسه فعالیت ها ، درس ها و  تحقیقات هر گروه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. سپس در ملاقات با دکتر باقری رییس دانشکده در خصوص تفاهم نامه و راه های همکاری های علمی مذاکراتی به عمل آمد و توافق هایی حاصل شد. بعد از ظهر نیز فون اشتوش سنرانی خود را به زبان انگلیسی و با حضور رئیس و اساتید و دانشجویان دانشکده و سایر دانشگاهها با عنوان "مرگ عیسی روی صلیب : مطالعه موردی در الهیات تطبیقی" ایراد نمود. پس ار ایراد سخنرانی حاضران طی پرسش و پاسخ نقد ها و نظرات خود را با سخنران در میان گذاشتند.

سپس در جلسه ای کوتاه همراه با پذیرایی هدیه ای از طرف رئیس دانشکده به رسم یادبود به دکتر فون اشتوش تقدیم شد.