نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشکده و دانشگاه ماهمدلی، همفکری، همراهی

دانشکده و دانشگاه ماهمدلی، همفکری، همراهیدانشکده و دانشگاه ما
همدلی، همفکری، همراهی
?? نشست گفتگو محور دانشجویان دانشکده الهیات
??️ با حضور آقای دکتر خوش‌منشمعاونت دانشجویی و فرهنگی
?? دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱
⏰ ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰
?? سالن شهید مدنی
?? همه دعوتیم