نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی در جشنواره رویش

درخشش دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی در جشنواره رویش


درخشش دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسلامی را در جشنواره رویش و قرار گرفتن در سه دانشکده برتر دانشگاه به خانواده بزرگ الهیات تبربک می گوییم.