نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خصوص بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی

در خصوص بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی


 

در خصوص بورس تحصیلی بانک توسعه اسلامی نامه  شماره 42/1/110052 مورخ 1398/11/01 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ونامه شماره   21-4-15529 مورخ 1398/10/25 مدیرکل دفتر وامها ، مجامع و موسسات بین المللی در خصوص بورسیه تحصیلی بانک توسعه اسلامی برای کلیه مقاطع تحصیلی در ادامه قابل مشاهده و دانلود می باشد

نامه شماره 42/1/110052 مورخ 1398/11/01

نامه شماره   21-4-15529 مورخ 1398/10/25