نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل انجام دفاع به صورت الکترونیکی

دستورالعمل انجام دفاع به صورت الکترونیکی


 درخصوص دفاع پایان نامه / رساله بصورت الکترونیکی،در ادامه دستورالعمل و مراحل درخواست دفاع از پایان نامه / رساله که توسط مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی تهیه شده است جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه می گردد :

فایل 1

فایل 2

فایل 3