نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین شماره خبرنامه روابط بین الملل

دومین شماره خبرنامه روابط بین الملل


دومین شماره خبرنامه  روابط بین الملل ، معرفی کتاب های جدید در حوزه مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی منتشر شده است.
همکارانی که مایل هستند نسخه کاغذی آن را داشته باشند  با پرداخت هزینه آن، امور بین الملل در خدمت آنان می باشد.

خبرنامه بین المللی الهیات نسخه دوم