نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار ریاست دانشکده و جمعی از اساتید و کارکنان با آیات عظام سبحانی و مکارم شیرازی دامت برکاته

دیدار ریاست دانشکده و جمعی از اساتید و کارکنان با آیات عظام سبحانی و مکارم شیرازی دامت برکاته