نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار شهردار و معاونین محترم شهرداری منطقه ۷ با ریاست محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دیدار شهردار و معاونین محترم شهرداری منطقه ۷ با ریاست محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی


در این دیدار که در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ برگزار گردید، ضمن بازدید مسئولین شهرداری از قسمت های مختلف دانشکده از جمله فضای سبز، کلاس ها و تالارهای دانشکده، در مورد طراحی طرح جامع برای ارتقا سطح اجتماعی، فرهنگی دانشکده و شهرداری و زمینه فعال شدن خانه خلاق و همکاری های متقابل فرهنگی علمی اجتماعی در قالب همکاری های دو جانبه توافق هایی صورت گرفت و مقرر گردید کمیته ای متشکل از منتخبان طرفین مصوبات را پیگیری نمایند.