نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رخداد مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه ویسکانسین _ مدیسن پیرامون چگونگی شکل گیری فلسفه فیلم و رسانه

رخداد مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه ویسکانسین _ مدیسن پیرامون چگونگی شکل گیری فلسفه فیلم و رسانه


معاونت پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در ادامه وبینارهای مشترک با دانشگاه های برجسته جهان، سه شنبه ۱۱ خرداد  ماه میزبان دانشگاه ویسکانسین می باشد.