نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح برگزار می کند:

روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح برگزار می کند:


روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح برگزار می کند:
✍لایو مشترک رسانه رسمی دانشکده الهیات با حجت الاسلام دکتر محمدرضا زائری،،،
✍گفتگو با موضوع نقد و بررسی وحدت حوزه و دانشگاه،،،
✍زمان: پنج شنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۸

@F.thology.ut
@zaeri.nohammadreza


@ftisut