نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح برگزار می کند:

روابط عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد شهادت دکتر محمد مفتح برگزار می کند: