نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سال شمار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

سال شمار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران


1310 پایه‌گذاری دانشکده علوم معقول و منقول
1313 تصویب قانون تأسیس دانشکده
1313 برگزاری مراسم گشایش دانشکده
1313 انتخاب نصرالله تقوی به عنوان رئیس
1313 انتخاب بدیع‌الزمان فروزانفر به عنوان معاون
1313 تأسیس کتابخانۀ دانشکده
1314 برگزاری اولین جلسة رسید گی به رساله
1315

انضمام مؤسسۀ وعظ و خطابه به دانشکده

1318

تعطیلی دانشکده و مؤسسۀ وعظ و خطابه

1321

گشایش مجدد دانشکدة علوم معقول و منقول

1321

نقل مکان از مدرسة س‍پهسالار به عمارت فرهنگستان

1321

برگزاری نخستین جلسة شورای استادان

1321

انتخاب سیدکاظم عصار به عنوان رئیس

1321

انتخاب محمود شهابی به عنوان معاون

1323

انتخاب بدیع‌الزمان فروزانفر به عنوان نماینده شورا

1323

استعفای سیدکاظم عصار از ریاست

1323

انتخاب بدیع‌الزمان فروزانفر به عنوان رئیس

1325

گشایش مجدد موسسة وعظ و خطابه

1325

تغییر نام موسسة وعظ و خطابه

1325

تصویب اساسنامة موسسة وعظ و تبلیغ اسلامی

1329

استعفای محمود شهابی از معاونت به دلیل سفر

1329

انتخاب محمد محمدی به سمت معاونت

1329

تصویب ایجاد کرسی فقه شافعی و حنفی

1329

شروع کلاسهای فقه شافعی

1334

گشایش دوره دکتری

1334

افزایش بودجه دانشکده

1334

نقل مکان دانشکده  به ساختمانی در خیابان حقوقی

1335

شروع کلاسهای فقه حنفی

1335

کناره‌گیری دکتر محمدی از معاونت 

1335

انتصاب عبدالحمید گلشن ابراهیمی به معاونت

1342

ایجاد گروههای آموزشی جدید

1343

تغییر نام دانشکده به الهیات و معارف اسلامی

1345

جایگزینی نظام واحدی بجای نظام نمره‌ای 

1345

راه اندازی دورۀ فوق لیسانس

1345

نقل مکان دانشکده به ساختمان دولتی دبستان سعدی

1346

بازنشستگی استاد فروزانفر

1347

انتصاب دکتر محمدی ملایری به سمت ریاست

1348

انتصاب دکتر آذرنوش به سمت معاونت

1348

تعطیلی موقت دورۀ لیسانس

1348

شرکت فعال در نخستین کنگرۀ دانشگاههای اسلامی

1349

انتشار مجلۀ علمی مقالات و بررسیها

1349

آغاز به کار دوره‌های جدید تحصیلی

1349

دیدار نماینده پاپ اعظم از دانشکده

1349 برگزاری مراسم بزرگداشت استاد فروزانفر 
1352

   آغاز فعالیت مجدد دورۀ لیسانس

1352

سفر رئیس دانشکده به چند کشور عربی

1354

نقل مکان به جایگاه فعلی، ساختمانهای شماره یک و دو

1356

کناره‌گیری دکتر آذرنوش از معاونت

1356

انتصاب دکتر شیخ الاسلامی به سمت معاونت

1357

انتخاب دکتر محمد مفتح به عنوان سرپرست دانشکده

1358

شهادت دکتر محمد مفتح ، بیست و هفتم آذر

1358

انتصاب علی مهدی‌زادۀ شیرازی به سمت ریاست

  سالشمار از  سال 1358 به این سو در تهیه است