نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط حمایت مالی از رساله ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهش

شرایط حمایت مالی از رساله ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی معاونت پژوهش


 

دستورالعمل و آیین­ نامه­ حمایت از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران که مورد بازنگری قرار گرفته است در قالب فایل ­های زیر اعلان می ­گردد. دانشجو می­ بایست پس از دفاع از پایان ­نامه با توجه به موارد ذیل و مدارک مورد نیاز به معاونت پژوهش دانشکده مراجعه نماید.
1- موضوع پایان نامه و رساله باید منطبق با برنامه جامع استاد راهنما بوده و در شورای گروه مربوط تایید گردد.
2- تکمیل فرم حمایت مالی 
3- ارائه گواهی دفاع 
 
فرم های مورد نیاز در بخش فرم های پژوهش قابل دریافت می باشد.