نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع فرآیند اولین آزمون زبان انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸

شروع فرآیند اولین آزمون زبان انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸


 

نظر به اینکه شروع فرآیند اولین آزمون زبان انگلیسی عمومی ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران در روز جمعه مورخ ۲۹/‏۰۹/‏۹۸‬ راس ساعت ۸:۳۰ صبح در محل دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی خواهد بود، به استحضار می‌رساند حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در دانشکده مذکور الزامی می‌باشد.