نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی گروه ادیان و عرفان تطبیقی

طرح های پژوهشی گروه ادیان و عرفان تطبیقی


طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه ادیان و عرفا ن تطبیقی عبارتند از :

  • بررسی ساحت دینی در اندیشه مارتین هایدگر
  • روش شناسی ادیان، بررسی آراء ویلیام جیمز ، فروید ویونگ