نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث

طرح های پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث


طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه علوم قرآن و حدیث عبارتند از :

  • ضوابط فهم حدیث در لسان روایات
  • مبانی فهم حدیث
  • بررسی آموزه های اصولی امامان شیعه و تاثیر آن در معارف اسلامی
  • پژوهشی در بانکداری و رباخواری از دیدگاه قرآن و حدیث