نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی گروه فقه شافعی

طرح های پژوهشی گروه فقه شافعی


طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه فقه شافعی عبارتند از :

  • مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی ازدواج پیش از بلوغ
  • مطالعه تطبیقی و ارزیابی انتقادی قسامه
  • پژوهش و تحقیق در مصطلحات و مفاهیم قرآنی : جزء اول قرآن (تحلیل صرفی، نحوی وبلاغی، مفهوم واژگان، شأن نزول، اختلاف قرائات، مباحث فقهی، پیام قرآنی)