نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی گروه فلسفه و کلام اسلامی

طرح های پژوهشی گروه فلسفه و کلام اسلامی


طرح های پژوهشی انجام گرفته در گروه فلسفه و کلام اسلامی عبارتند از :

  • زیر ساخت های تروریسم و راه کارهای مبارزه با آن
  • بحران معرفتی پست مدرنیسم
  • تصحیح، تعلیق و مقدمه کتاب التنقیحات فی شرح التلویحات ابن کمونه
  • بررسی و نقد مبانی اندیشه های کلامی وهابیت