نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم اخذ شهریه از دروس معرفی به استاد در سنوات مجاز

عدم اخذ شهریه از دروس معرفی به استاد در سنوات مجاز


 با توجه به بند ۶ شیوه نامه آموزشی مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۳ مبنی بر اخذ دروس نظری به صورت معرفی به استاد جهت دانش آموختگی، در صورتیکه ارائه اینگونه دروس در سقف سنوات مجاز دانشجو باشد از پرداخت شهریه معاف می‌باشد.