نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی - تحصیلات تکمیلی سال 1398

عدم پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی - تحصیلات تکمیلی سال 1398


        احتراماً  پیرو  بخشنامه های قبلی به استحضار می رساند دانشگاه تهران به علت عدم وجود ظرفیت در سال تحصیلی 99-1398، در بین دونیمسال  تحصیلی  دانشجوی  انتقال و مهمان نمی پذیرد .

مزید استحضار این دانشگاه از پذیرش و بررسی هرگونه درخواست انتقال و مهمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز معذور است .

خواهشمند است دستور فرمایند از ارسال  هر گونه درخواست در این خصوص  خودداری گردد .