نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علوم قرآن و حدیث - کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث - کارشناسی ارشد


اهداف گروه:
به منظور تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص و آگاه به فرهنگ و معارف اسلامی و با توجه به لزوم تحوّل در برنامه‌های درسی اقدام به بازنگری برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث شده است.
اهداف این برنامه نسبت به برنامه پیشین عبارتند از:
الف- عمق بخشی به آموزش‌های قرآن و حدیث
ب- ارائه برنامه درسی متناسب با نیازهای آموزشی روز
ج- مهیا سازی زمینه‌های تحقیق و پژوهش
د- برقراری تناسب بین دو بخش قرآن و حدیث
طول دوره:
طول دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث به طور معمول ۲ سال است که از این مدت ۳ ترم آن ویژه اجرای برنامه آموزشی و ۱ ترم آن تعلق به فعالیت‌های پژوهشی دانشجو و دفاع از پایان نامه دارد در شرایط خاص طول این دوره دو ترم دیگر می‌تواند افزایش یابد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های زیر ایفای نقش نموده و برخی از نیازهای علمی جامعه را مرتفع سازند:
الف-تدریس در مؤسسات آموزشی، ارگان‌ها و مراکز دینی و فرهنگی
ب-تدریس در دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش عالی به عنوان مربی و در صورت اخذ درجه دکتری به
عنوان استادیار
ج-اجرای پروژه‌های علمی و انجام طرح‌های پژوهشی در مؤسسات علمی و تحقیقاتی از جمله همکاری با دائرةالمعارف‌ها
د-تحقیق و تألیف در راستای تهیه کتب درسی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و باز پژوهی برنامه‌ها و
طرح‌های درسی