نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار

فراخوان دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار


فراخوان ارسال خلاصه مقاله برای "دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار : عبدالغفار نجم الدوله"

مهلت ارسال : 15 اسفند 97

زمان برگزاری : اردیبهشت 98

ارسال به دبیرخانه پژوهشکده تاریخ علم : najim.conf@gmail.com