نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰

فراخوان سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰


متن فراخوان ثبت نام:

فراخوان سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۱

۲ مهر ماه لغایت ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود ضمن مطالعه دقیق آئین نامه و شیوه نامه انتخاب دانشجوی نمونه، از ۲ لغایت ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) و یا آدرس اینترنتی portal.saorg.ir با تکمیل نمودن فرآیند ثبت نام، در جشنواره شرکت نمایند.

نکته اول: براساس ماده ۲ بند ۴ آئین نامه مصوب سال ۹۸؛ حذف نیمسال بدون احتساب در سنوات (حذف ترم تحصیلی) به عنوان سابقه سنواتی نیمسال تحصیلی لحاظ نمی‌گردد.

نکته دوم: شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر ۴۰ سال می‌باشد.

پوستر جشنواره دانشجوی نمونه

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه

https://studentaffairs.ut.ac.ir/fa/news/30774