نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فقه و مبانی حقوق اسلامی-کارشناسی

فقه و مبانی حقوق اسلامی-کارشناسی


اهداف گروه:

فقه دانشی است که ریشه در وحی الهی دارد و بر اساس اجتهاد و استنباط در مسیر تعالی و تکامل قرار گرفت و منسجم‌ترین نظام حقوقی را ارائه نمود وتاثیر شگرفت در جهان حقوقی به جا گذاشت. به خصوص فقه امامیه که در قوانین کشورهای اسلامی نیز مؤثر بوده است و قانون مدنی، جزایی، آئین دادرسی و تا حدودی قانون تجارت ایران نیز بر مبنای فقه امامیه نوشته شده است.
هدف از این گروه آموزشی تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در مراکز قضائی و کارشناسان حقوقی ادارات و کانون وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی، تربیت نیروی مناسب مرکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و... همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و امثال آن می‌باشد.

طول دوره:
8 ترم تحصیلی

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:
نیروهای متخصص فارغ‌التحصیل این رشته می‌توانند در مراکز قضائی و حقوقی ادارات و کانون وکلا و مشاوران حقوقی و دفاتر اسناد رسمی، همچنین در مراکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و... همچون آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ایفای نقش نماید.