نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فقه و مبانی حقوق اسلامی –دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی –دکتری


اهداف گروه:
پژوهش های کاربردی مناسب در خصوص مباحث فقهی و حقوقی و تدریس در مراکز علمی و دانشگاه های کشور نیز ایفای نقش نمایند.

 

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان :
دانش آموختگان  با آگاهی از مبانی احکام اسلامی همچنین آرا و نظرات مختلف فقهای پیشین و معاصر امامیه این توان را پیدا خواهند کرد که در مشاوره، تصمیم سازی و تصمیم گیر‌ی های مرتبط با حوزه‌های مختلف قراردادها (معاملات)، امور مدنی امور جزایی و مانند آن به شکل مؤثری ایفای نقش کرده در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط خدمات شایانی را ارائه کنند. همچنین پژوهش های کاربردی مناسبی را در این حوزه ها انجام داده و در امر تدریس در مراکز علمی و دانشگاه های کشور نیز ایفای نقش نمایند.