نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فلسفه دین - دکتری

فلسفه دین - دکتری


اهداف  گروه به فارسی :

هدف از تاسیس این رشته اموزش شیوه مواجهه دانشجویان با آراء و اندیشه های فلسفی جدید در خصوص موضوعات دینی است. بررسی و نقد الحاد، شکاکیت دینی و معنویت های بدون خدا و دین از اهداف اصلی این رشته می باشد. بررسی و نقد دیدگاه ها در باب رابطه علم و دین، زبان دین، تجربه دینی، کثرت گرایی دینی و ... نیز از جمله اهداف این رشته می باشد.

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان به فارسی :

دانشجویان این رشته با آراء و دیدگاه های فیلسوفان دین در خصوص مسائل فوق آشنا شده و به بررسی آراء و دیدگاه های فیلسوفان معاصر و مقایسه آن با دیدگاه متفکران مسلمان می پردازند.