نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اسامی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

لیست اسامی دانشجویان بورسیه بنیاد حامیان دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


ردیف شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پردیس/دانشکده دانشکده/گروه آموزشی
1 420296056 محدثه سلطان محمدی الهیات و معارف اسلامی کلام و فلسفه اسلامی
2 420297046 فاطمه حسین پور الهیات و معارف اسلامی کلام و فلسفه اسلامی
3 420296064 سارینا قائمی الهیات و معارف اسلامی کلام و فلسفه اسلامی
4 420596102 روح الله طالبی توتی الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
5 420598033 امیرمحمد رمضانی الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
6 420596116 فاطمه محمدی سلامیان الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
7 420797026 سید سعدی رستمی الهیات و معارف اسلامی فقه شافعی
8 420797015 مبین احمدنژاد الهیات و معارف اسلامی فقه شافعی
9 420697056 ساجده سعیدی الهیات و معارف اسلامی علوم قران وحدیث
10 420297026 سیدمحمدرضا صفوی الهیات و معارف اسلامی کلام و فلسفه اسلامی
11 420798043 فرشته یاراحمدی الهیات و معارف اسلامی فقه شافعی
12 420696097 زهرا صادقیان تهرانی الهیات و معارف اسلامی علوم قران وحدیث
13 420598039 زهرا شیروانی الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
14 420398017 زهرا اقاملائی الهیات و معارف اسلامی ادیان وعرفان تطبیقی