نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

لیست برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


لیست برگزیدگان بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

ضمن تبریک به آقای دکتر مهدی عظیمی عضو هیات علمی دانشکده جهت انتخاب شایسته ایشان به عنوان پژوهشگر جوان نمونه در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران لیست برگزیدگان این جشنواره از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد :