نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402


 

ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی

 

لیلا محمدی قطبه

زهراآقاجان مولائی

فاطمه تهرانی وفا

خانم فاطمه اسدی فرد

اکرم پاک نژاد

محسن شریفانی

هژیر زند

زهرا میرزا کریمی

محمد صدرا محمدی

کوشا نوروزی

محمدرضا شمس

محمدحسین حسین پور فلاح

 

فلسفه دین

 

مهدی غفرانی  

ادیان و عرفان

 

  بهمن زاهدی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

آزاده مجنونی

محمد رضانیای سهل آبادی

مینا توانا
 

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

   

علوم قرآن و حدیث

 

احمد سلیمانی

فهیمه سجادی

حسین رضایی

علیرضا منفرد کیا

فقه شافعی

 

سیده هیروحسینی

عبدالله یاری

 

تاریخ علم

 

مائده حسین زاده

علی محیطی

 
 

 

جهت دانلود راهنمای دفاع الکترونیکی کلیک کنید