نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402


 

ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی

 

لیلا محمدی قطبه  

فلسفه دین

 

   

ادیان و عرفان

 

   

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

   

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

   

علوم قرآن و حدیث

 

   

فقه شافعی

 

   

تاریخ علم

 

   
 

 

جهت دانلود راهنمای دفاع الکترونیکی کلیک کنید