نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399

لیست دفاع های برگزار شده در نیمسال اول سال تحصیلی 400-1399


ردیف

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی

 

 

اسماعیل سیاهپور

محمد سجاد زارع میرک آباد

 

 

فلسفه دین

 

 

 

 

 

ادیان و عرفان

 

 

 سمیه امیری

 

 فیروزه صادق زاده

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

 

 

 

حلیمه جعفر پور نصیر محله

سعید شیرازی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

سپیده متقیان 

مینا یافتیان

مریم چزانی شراهی

 سیدکیوان وهابی

 

سیدحسن داودالموسوی

علوم قرآن و حدیث

 

 

مهدی درودگر

 

 

فقه شافعی

 

 

 

 

 

تاریخ علم

 

 

هدی اویار حسین

 

 

 

جهت دانلود راهنمای دفاع الکترونیکی کلیک کنید