نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست کارگاه مهارت‌های زندگی 2 مربوط به نیمسال دوم 98-1397

لیست کارگاه مهارت‌های زندگی 2 مربوط به نیمسال دوم 98-1397


باسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۷ می‌رساند؛ کارگاه مهارت‌های زندگی ۲ طبق لیست‌های زیر در تاریخ‌های ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰ در مرکز مشاوره دانشگاه برگزار می‌گردد. شرکت کلیه دانشجویان در کارگاه الزامی است.

فقه_و_مبانی_حقوق_اسلامی،فقه_شافعی_و_تاریخ_و_تمدن(برادارن)

فقه_و_مبانی_حقوق_اسلامی_و_فقه_شافعی_(خواهران)

علوم_قرآن_و_حدیث،ادیان_و_عرفان_و_فلسفه_و_حکمت_اسلامی_(برادران)

علوم_قرآن_و_حدیث_و_فلسفه_و_حکمت_اسلامی_(خواهران)

تاریخ_تمدن_ملل_اسلامی_(خواهران)

ادیان_و_عرفان_و_فلسفه_و_حکمت_اسلامی_(خواهران)