نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مجموعه نشست های پنل علم و پژوهش؛ " نقش حلقه های میانی در توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی در گام دوم انقلاب "

مجموعه نشست های پنل علم و پژوهش؛ " نقش حلقه های میانی در توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی در گام دوم انقلاب "


مجموعه نشست های پنل علم و پژوهش؛

" نقش حلقه های میانی در توسعه علوم شناختی و هوش مصنوعی در گام دوم انقلاب "

دکتر نادیا مفتونی؛
سه شنبه ۳۰ آذر ساعت ۱۰ الی ۱۲

لینک نشست مجازی:
hgaam2.ihu.ac.ir